Bạn của Trinh

Hoạt động gần đây của Trinh


07:23 15/12
đánh giá thì phải nói đến cung cách phục vụ của nhân viên y tế.rất thiếu tôn trọng bệnh nhân


« Trang trước Trang sau »