Bạn của Nấm lùn

Hoạt động gần đây của Nấm lùn


09:30 08/11
Nhân viên nữ (bạn lùn ) ăn nói khó nghe, k lịch sự với khách hàng.Thái độ, cách làm việc của nhân viên và bác sĩ k chuyên nghiệp.


« Trang trước Trang sau »