Bạn của dũng

Hoạt động gần đây của dũng


15:28 22/10
mua két ở đây là hàng Công ty nên mình tin tưởng. nên cả két gia đình và két trong tiệm vàng t đều mua ở đây. chất lượng ok.chúc cửa hàng ngày 1 phát triển


« Trang trước Trang sau »