Bạn của BlueHappy

Hoạt động gần đây của BlueHappy

Nhà sách Lâm Thụ

1 đánh giá

65, Lý Công Uẩn, P. Kim Tân, Tp. Lào Cai Lào Cai
(84-20) 3 832 996; (84-98) 3 157

17:30 12/10
Chất lượng tốt, giá ưu đãi cùng sự nhiệt tình bán hàng của nhân viên song số lượng sách cần phải bổ sung khá nhiều.


« Trang trước Trang sau »