Các quán phở ngon ở Hà Nội

Chủ đề này dành đề tổng hợp các quán phở ngon ở Hà Nội.

11:03 08/04/2014

Phở Lâm - Nam Ngư

Mình cũng rất thích quán phở này và đã kỷ lục từng ăn hết 3 bát một lần, hehe.
Ngoài ra còn bởi vì mình có nhiều kỷ niệm đẹp ở quán phở này nữa ;) .