Thể loại
Địa chỉ

Xem trên bản đồ

2 đánh giá

173 Trường Chinh Hà Nội
Bảo tàng nằm trên đường Trường Chinh. Đến đây không chỉ nhiều người Việt nam mà còn có các du khách nước ngoài, nhiều người nước ngoài đến để hiểu rõ hơn thời kì chiến tranh ở Việt Nam. Bảo tàng khá r...