Thể loại
Địa chỉ

Xem trên bản đồ

10 đánh giá

23 Võ Văn Tần Hồ Chí Minh
(08)39306325, (08)38290325
Vẫn còn nhớ rất rõ những năm đầu đại học, khi học môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, mình đã có bài thực hành đến đây. Ấn tượng đầu tiên của mình là những chiếc xe tăng, những máy bay...