Thể loại
Địa chỉ

Xem trên bản đồ

2 đánh giá

giá $$$$

22/5 Sư Vạn Hạnh, Hồ Chí Minh
tiệm khá nhỏ, nhưng cách trang trí đẹp, màu chủ đạo là đỏ với trắng, sắp xếp cũng rất gọn gàng, ngăn nắp, nhân viên bán hành thì dễ tính vui vẻ. Tuy nhiên, do nhỏ nên mặt hàng không được nhiều như nhữ...

4 đánh giá

giá $$$$

704 Sư Vạn Hạnh, Hồ Chí Minh
ở đây khá nhỏ nhưng thái độ nhân viên cũng vui vẻ, niềm nở/ mình thì không kén lắm đối với các cửa hành tiện lưoij như vậy, chỉ cần thấy tiện thì mua thôi. nhưng theo mình thấy thì của hàng này không ...

0 đánh giá

704, Sư Vạn Hạnh, Q10 Hồ Chí Minh

0 đánh giá

555, Sư Vạn Hạnh, Q10 Hồ Chí Minh

0 đánh giá

22, Sư Vạn Hạnh, Q5 Hồ Chí Minh

0 đánh giá

20/5-22/5, Sư Vạn Hạnh, Q5 Hồ Chí Minh